17 mayo 2019

BASES DEL 65 SALÓ LOCAL DE FOTOGRAFIA XÀTIVA 2019

BASES DEL 65 SALÓ LOCAL DE FOTOGRAFIA
XÀTIVA 2019 


PARTICIPANTS:
Totes les persones residents a Xàtiva i/o membres d´AFSA Xàtiva.

TEMES:

·        Tema lliure en Blanc i negre.
·        Tema lliure en Color. 
·        Tema Fira en Blanc i negre i/o color.

PREMIS:
En cadascun dels temes s’adjudicaran els següents premis:

·        1er.-  250 €  i Trofeu Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva
·        2on.-  200 €  i Trofeu Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva
·        3er.-  175 €  i Trofeu Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva

Els autors premiats hauran de remetre l’arxiu original de l’obra premiada en un termini de 72 hores des que se’ls comunica per correu electrònic. Esta urgència està motivada pels temps d’impressió del catàleg. Els arxius es remetran a: afsaxativa@gmail.com


TÈCNICA: Lliure

OBRES:
Màxim 3 obres per autor en cadascuna de les 3 modalitats, no premiades en cap concurs i modalitat.

PRESENTACIÓ:

·        FORMAT:
La mida de la imatge serà lliure, adequant-se a les dimensions del suport.
Les fotos aniran muntades sobre PASSEPARTOUT, mínim 1 mm. de gros, 40x50 cm.,
negre o blanc, EL PASSEPARTOUT en vertical, per exigències de l‘exposició. A les obres no podrà aparèixer cap llegenda o text identificatiu o descriptiu. Entenem per obra una o més fotografies muntades en un passepartout.
·        IDENTIFICACIÓ:
Darrere de cada obra figurarà, nom i cognoms i adreça de l´autor i modalitat en la 
que concursa. Les obres presentades a una modalitat no podran participar en cap altra.


ADMISSIÓ D’OBRES:

TRAMESES: 
·        Per correu i lliure de gastos (data tope de recepció el 18/07/2019) enviar a:
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SETABENSE D’AFICIONATS - AFSA 
Apartat 103 
46800 XÀTIVA

ENTREGA EN MÀ: 
·        Al local social del carrer Engay, 11-1er., (qualsevol dijous, de 20:00 a 21:30 hores) darrer dia el 18/07/2019.
·        A la Casa de Cultura de Xàtiva, A la atenció d’AFSA, (horari dilluns a divendres de 08:00 a 15:00. Festius tancat) en C/Moncada, 7 - 46800  Xàtiva (Valencia), han d’arribar com a màxim el dijous  18/07/2019

JURAT:
Estarà compost per personalitats del món de la fotografia. El seu veredicte serà inapel·lable.

VEREDICTE:
Dia 20 de Juliol, dissabte a les 11 hores, al Local Social del carrer Engay, 11-1er. Serà públic.

EXPOSICIÓ:
Del 15 d’agost al 14 de setembre en la Casa de la Cultura al carrer Montcada de Xàtiva. 
Inauguració el 15 d’agost, a les 12 hores.

LLIURAMENT PREMIS:
Dia 15 d’agost, a les 12 hores.

DEVOLUCIÓ D’OBRES:
A partir del 26 de Setembre.

Les obres no premiades podran ser retirades, per l’interessat identificant-se amb el DNI, o qualsevol persona per ell autoritzat per escrit, en el Local Social d’AFSA, els dijous, de 20 a 21:30 hores, no responsabilitzant-se AFSA de les obres no retirades transcorreguts dos mesos des del 26 de setembre i entenent que l’autor dona les fotografies per a que siguen destruïdes o adjudicades en subhastes, rifes o accions similars de caràcter social. En cap cas s’utilitzaran comercialment.

NOTES:
DRETS D’EXPOSICIÓ I REPRODUCCIÓ.
La participació en el present Saló, implica que els autors premiats donen la seua autorització per a que "L’Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats" o l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva puguen reproduir o exposar (per qualsevol procediment i sense cap limitació geogràfica) les obres premiades, renunciant expressament a rebre drets de publicació i garantint que no existeix cap dret de qualsevol índole, per part de tercers sobre les seues obres, responent l’autor de tota reclamació que per tal motiu puga presentar-se. Per altra banda, els editors es comprometen a respectar la integritat de l’obra i a citar els noms dels autors. La possible publicació estaria en tot cas relacionada amb les activitats d’AFSA.

Les obres premiades seran dipositades en l’arxiu municipal i quedaran en propietat de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva.

Cada autor no podrà obtenir mes d’ un premi en cadascuna de les modalitats.


AFSA no es fa responsable dels possibles danys fortuïts que puguen sofrir els originals presentats.

Tot cas no previst en aquestes normes serà resolt per la junta directiva d’AFSA.
La participació en aquest Saló suposa la total acceptació de les esmentades normes.


Xàtiva, maig de 2019


0 comentarios:

Publicar un comentario

emailTwitterfacebookyoutubeinstagramwhatsappissuu

Archivo del blog

Lo mas visto...


Ultimos artículos